Strojně lité podlahy rodinných a občanských domů
Nabízíme moderní systémy litých podlah s unikátní rovinností ihned připravených pro pokládku finální krytiny bez nutnosti následného broušení a stěrkování, bez smrštění a deformace při vyzrávání a s nejvyšší hodnotou pevnosti a tepelné vodivosti.

Zde by měl zpozornět každý budoucí majitel podlahového topení.

Pouze litou podlahou lze dosáhnout maximálního komfortu podlahového vytápění a to výrazně úsporněji než betonovou podlahou.

Strojně lité potěry jsou přímo konstruované pro kontakt s podlahovým topením, generují mnohem lepší tepelnou vodivost a svou tekutou konzistencí dokonale kontaktují s topným prvkem.

 

Dodáváme podlahové systémy v podobě celkového souvrství od vyrovnávací vrstvy přes skladbu izolantu až samotný litý potěr nebo v podobě samotné vrstvy lité podlahy na zhotovený a připravený podklad.

Poskytujeme výběr z možností lité podlahy na bázi cementu či originál Estrich NE-recyklovaného anhydritu a další související modifikace těchto variant.

 

 

Zásadní výhody lité podlahy oproti betonáži:

  • Třetinová doba potřebná pro zhotovení, vyzrávání a uvedení systému do provozu
  • Samonivelace ve vysoké třídě rovinnosti
  • Realizace v poloviční minimální vrstvě znamená poloviční hmotnostní zatížení konstrukce domu a více prostoru pro skladbu podkladního izolantu
  • Bez nutnosti broušení a dodatečných vyrovnávacích a dokončujících kroků takže plocha je rovnou připravená pro finální krytinu
  • Kontrolované vysychání bez smrštění a deformace povrchu
  • Konzistence perfektně obteče podlahové topení bez pórů a dutin
  • Nejvyšší třídy pevnosti a tepelné vodivosti
  • Bez nutnosti dilatace plochy o velikosti až 10 x 10 m
  • Srovnatelná pořizovací cena