Strojně lité tenkovrstvé repasy podlah průmyslových a veřejných objektů
Potřebuje objekt novou podlahu za polovinu času i financí?

Ano, s tenkovrstvými repasy od nás je to možné.

Přinášíme inovativní řešení kompletního podlahového systému bez nutnosti celkové rekonstrukce stávajícího nosného podkladu.

Tenkovrstvé repasy lze zhotovit od 4 do 55 mm tloušťky celkové skladby systému v závislosti na stavu a rovinnosti podkladu a jsou zde i možnosti extrémně rychlých jednovrstvých řešení bez nutnosti dodatečných finálních vrstev.

 

Zásadní výhody tenkovrstvých repasů oproti celkovým rekonstrukcím v podobě betonáže:

  • Poloviční celková cena realizace
  • Poloviční doba zhotovení a uvedení objektu zpět do provozu
  • Technologické přestávky mezi jednotlivými kroky realizace se pohybují v řádu hodin nikoliv dní a tím je markantně urychlena návaznost ostatních dokončujících prací a řemesel.
  • Bez bourání původního podkladu, bez transportu velkého objemu suti a bez finančně náročného uložení odpadu
  • Minimální tloušťka celkové vrstvy znamená minimální hmotnostní zatížení konstrukce objektu a minimální riziko nutnosti RE-montáže dveří, vrat a přilehlých finálních prvků
  • Materiály s kontrolovaným vysycháním bez smrštění a deformace při vyzrání
  • Možnost extrémně rychlých průmyslových i designových jednovrstvých systémů bez dodatečných epoxidových nátěrů či stěrkování.
  • Minimální potřeba prostoru a těžké mechanizace ke zhotovení

 

Zajišťovací povinnosti objednatele